Producătorul de acoperişuri din ţiglă metalică Blachotrapez, deţi­nut de grupul polonez cu acelaşi nu­me, a planificat să înceapă în aceas­tă va­ră producţia în noua fabrică pe care o construieşte cu ajutor de stat la Baia Mare.

”Obiectivul nostru principal de dez­voltare îl reprezintă proiectul de in­ves­tiţii în noua hală de producţie şi se­diul Blachotrapez de la Baia Mare, pro­iect cu o valoare totală de 12,4 mi­lioa­ne de lei, din care jumătate repre­zin­tă ajutor de stat. Acordul de finan­ţare a fost semnat în luna septembrie 2020, iar durata de desfăşurare (a cons­trucţiei – n. red.) este de doi ani. Noua hală de producţie, care va fi dată în folosinţă în vară, va avea un sis­tem de producţie inovativ, complet au­toma­tizat, care va creşte sem­nificativ capacitatea de producţie. În urma acestei investiţii vrem să creştem şi cota de piaţă a companiei“, spune Jaroslaw Turczynski, CEO al Blachotrapez România.

Compania şi-a majorat în 2021 cifra de afaceri cu 46%, până la 110 milioane de lei, în vreme ce volumul de producţie a crescut cu 5%, iar profitul s-a apropiat de 9 milioane de lei, triplu faţă de cel înregistrat în 2020. Echipa se menţine la aproxi­mativ 100 de angajaţi. La nivel de grup, Blachotrapez a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de peste 1,2 miliarde de lei, iar numărul de angajaţi a depăşit pragul de 1.000.

Grupul a intrat pe piaţa românească din 2010 şi a dezvoltat aici două fabrici – la Baia Mare şi, din 2018, la Ploieşti, cu o capacitate de producţie anuală de aproape 7 milioane de metri pătraţi. Astfel, fabrica ce se dezvoltă acum cu ajutor de stat la Baia Mare va fi a doua unitate de producţie din acest oraş.