Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) organizează o nouă școală de vară – Engineering Summer University – ESU@UTCN, în cadrul proiectului ROSE SGC-PVcâștigat în urma competiției deschise pentru finanțarea programelor de vară tip punte, schema de granturi pentru universități.

După trei ediții reușite Electrosummer, în care 221 elevi au experimentat viața de student UTCN,  cea de-a IV-a ediție se va desfășura în acest an, online, în perioada 30 august-12 septembrie 2021.

În urma procesului de selecție, 100 de elevi din România vor beneficia timp de 14 zile de cursuri specifice învățământului tehnic (inclusiv materiale didactice specifice), activități socio-culturale, consiliere educațională și dezvoltare personală etc.
Scopul acestei acțiuni este de a reduce rata abandonului școlar, prin  familiarizarea elevilor cu viața de student, activități practice inginerești, activități pentru dezvoltarea abilităților de viață și abilități de comunicare, astfel încât să fie deschiși învățământului terțiar în domeniul electric, mecanic și al construcțiilor. Din experiența edițiilor anterioare, proiectul are un ecou puternic la nivel local și național, reușind să creeze o punte de legătură între liceu și facultate. Importanța lui rezidă și în impactul pe care îl are asupra tinerilor implicați. Participanții sunt puși într-o ipostază nouă, aceea a vieții de student și se conectează cu tineri din alte centre universitare din țară.

Sunt eligibili elevii claselor a X-a şi a XI-a cu rezultate foarte bune la învățătură (medie generală peste 8.00), care se regăsesc într-una din situațiile de mai jos:

  • trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
  • provin din familii cu venituri mici;
  • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (romi).