Guvernul a modificat o serie de acte normative din domeniile achiziţiilor publice şi construcţiilor, în sensul reducerii timpilor necesari obţinerii avizelor tehnice pentru proiectele de infrastructură rutieră finanţate din PNRR, dar şi pentru rezilierea contractelor în cazul în care lucrările nu avansează.

În şedinţa de Guvern de pe 18 martie a fost aprobată o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice.

“Se introduce posibilitatea ca beneficiarii contractelor să poată plăti direct subcontractorii, furnizorii sau alţi operatori economici care prestează sau execută lucrări pe şantier. Dacă lucrările nu avansează, constructorii vor fi notificaţi doar de trei ori înainte de reziliere, după care se poate intra în procedură de licitaţie fără publicare”, potrivit noilor prevederi.

Totodată, terenurile din proprietatea publică a statului şi din administrarea entităţilor publice se vor transfera în administrarea expropriatorului, odată cu Hotărârea Guvernului prin care este declanşată procedura de expropriere.

Se instituie termenul de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire şi 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitare prin certificatele de urbanism.

“Dacă documentaţia depusă nu este completă, aceste entităţi pot face observaţii doar o singură dată; ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia conform cerinţelor de clarificare / modificare / completare, autorităţile respective nu mai pot emite alte solicitări. Dacă autorităţile nu emit în termenele instituite avizele/autorizaţiile, se consideră că documentaţia depusă de beneficiar este conformă şi completă, iar în acest caz autorităţile sunt obligate să emită autorizaţia în termen de 5 zile. Dacă nici acest termen de 5 zile nu va fi respectat, se va considera că documentele respective au fost emise tacit”, se precizează în comunicatul Guvernului. AGERPRES